Priser og regler omkring bådene

 

Følgende krav er der ved brug af "Rubberduck":

 • Min. 4 deltagere.
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn.
 • Ture må pga. tankkapacitet ikke overstige 60 sømil.
 • Der skal altid være en 10 liter reservedunk ombord.
 • Ved ture over 50 sømil skal der være 2 dunke.
 • Ved dykning skal der altid være en certificeret bådfører tilbage i båden samt en hjælper/st.by dykker.
 • Der skal altid være redningsudstyr til alle ombord.
 • Båden returneres altid rengjort og med fulde tanke/dunke.
 • Det kræves, at der minimum er ét aktivt medlem af Dykanden ombord på båden (både ved privat og klubleje).
 • Alle udlandsture skal godkendes af bestyrelsen.
 • Der kræves, at lejer har speedbådscertifikat.
 • Når båden ikke står på sin faste standplads, skal den sikres forsvarligt med den medfølgende kæde og trailerlås.

Priser for leje af "Rubberduck":

 • Leje ved klubtur opslået i kalenderen 200 kr/dag.
 • Leje ved privattur der ikke er i kalenderen 400 kr/dag. 

Følgende krav er der omkring brug af gummibåden:

 • Min. 3 deltagere.
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn.
 • Båden returneres altid rengjort og med fulde tanke/dunke.
Priser for leje af "gummibåden":
 • Leje ved klubtur opslået i kalenderen 100 kr/dag.
 • Leje ved privattur der ikke er i kalenderen 200 kr/dag.